Europeana, czyli cyfrowa biblioteka, galeria i archiwum stoi przed poważnymi problemami związanymi z dalszym finansowaniem projektu. Jest to serwis, który w jednym gromadzi i udostępnia zdigitalizowane kolekcje dziedzictwa kultury z całej Europy. To strategiczny projekt digitalizacyjny w krajach członkowskich UE, który ma prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią i współczesnymi modelami biznesowymi. Ponad 27 milionów książek, obrazów, filmów i nagrań dostępnych jest bezpłatnie na jednym portalu, większość z nich można ponownie wykorzystywać, przetwarzać i modyfikować. Ich swobodny obieg służy nie tylko celom edukacyjnym, ale także wspiera innowacyjność, twórczość i nowe modele biznesowe w sektorze kreatywnym.

Problemy Europeany

Niestety fundusz europejski „Łącząc Europę”, z którego finansowana jest Europeana został drastycznie zmniejszony. Celem funduszu jest wspieranie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, bo tylko wspólnymi siłami państw członkowskich możemy zwiększyć konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. W przyszłym tygodniu państwa UE zdecydują jak rozdzielić środki przewidziane w budżecie do 2020 roku.

Dlaczego warto wspierać Europeanę?

europeana1

Już wiadomo, że nie uda się uzyskać pieniędzy wystarczających na realizację wszystkich projektów Europeany. Warto jednak walczyć o jak największe dofinansowania, gdyż zdecyduje to o najbliżej przyszłości portalu. Europeana pomaga instytucjom kultury otwierać swoje zasoby i stymulować ich ponowne wykorzystanie przez inne podmioty. W tej chwili 770 firm, przedsiębiorstw i organizacji kulturalno-oświatowych korzysta z materiałów dostępnych dzięki Europeana API,  tworząc aplikacje, strony internetowe, gry i mash-upy.

Kampania  #AllezCulture

W ciągu 5 lat działalności Europeana stała się cyfrowym ośrodkiem agregowania kultury i dziedzictwa europejskiego. Cięcia i ograniczanie jej finansowania to poważne zagrożenie dla potencjału i utrzymania platformy. Dlatego Centrum Cyfrowe wspiera kampanię #AllezCulture i zapraszamy wszystkich do dołączenia.

 

Wejdź na stronę #AllezCulture i podpisz petycję

Udostępnij innym plakat ‚Europeana – the case for funding’ (pobierz PDF)

Twittuj, postuj na Facebooku, blogach i w innych mediach społecznościowych  #AllezCulture