Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Author Archive

„Historyczne porozumienie” – Google i francuscy wydawcy prasy

W piątek 1 lutego Prezes Google Inc. Eric Schmidt oraz prezydent Francji François Hollande podpisali porozumienie dotyczące rekompensaty za umieszczanie treści wydawców francuskiej prasy w wyszukiwarce Google. W pałacu Elizejskim obie strony podkreślały jak ważne jest to „historyczne porozumienie”.  Czytaj więcej

Wydawcy forsują wykreślenie obligatoryjnego otwartego dostępu z badań prowadzonych za pieniądze UE

Pod naciskiem ze strony wydawców i biznesu wiele z krajów UE forsuje wycofanie z programu Horizon 2020 zapisu o „obligatoryjnym otwartym dostępie” do finansowanych za pieniądze Unii wyników badań oraz polityki otwartych danych. Zachęcamy do wysyłania maili popierających ideę otwartego dostępu.  Czytaj więcej
Powstanie Forum Prawa Autorskiego przy MKiDN

Powstanie Forum Prawa Autorskiego przy MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o powołaniu Forum Prawa Autorskiego, czyli stałej platformy dyskusyjnej dotyczącej problematyki prawa autorskiego, którego prace mają rozpocząć się w marcu 2013r.  Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie licencji wieloterytorialnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym. Tym razem konsultacje dotyczą licencji wieloterytorialnych oraz modelu, jaki w...  Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie przyszłości prawa autorskiego.

Ruszają konsultacje w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789). Konsultacje organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potrwają do 8 lutego.  Komunikat KE dotyczy kontynuacji działań mających na celu przegląd i modernizację norm prawnych UE w zakresie prawa autorskiego. Równocześnie Komisja...  Czytaj więcej

Minister Kultury wystosował pismo w sprawie utworzenia sądu własności intelektualnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym popiera inicjatywę utworzenia w strukturze krajowego sądownictwa powszechnego specjalnych wydziałów rozpatrujących sprawy z zakresu własności intelektualnej (tzw. sądu własności intelektualnej). Jak twierdzi takie rozwiązanie zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła, a także pomogłoby zharmonizować w skali kraju...  Czytaj więcej