Nowe badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, instytut badawczy Komisji Europejskiej) wskazuje, że nieformalny obieg treści w internecie nie wpływa negatywnie na cyfrową sprzedaż muzyki. Wręcz przeciwnie – badania pokazują, że użytkownicy korzystający zarówno z możliwości ściągania plików, jak i usług streamingowych kupowaliby mniej muzyki, gdyby nie nieformalne kanały dostępu do kultury.

Badanie przeprowadzone zostało na grupie 16 000 obywateli Unii Europejskiej, śledzono w nim kliknięcia użytkowników. Zdaniem autorów raportu pozwala to stwierdzić rzeczywiste trendy i zachowania, których nie są w stanie oddać ankiety. Z raportu wynika, że zwiększenie dostępu do nieautoryzowanych ściągnięć o 10% zwiększa korzystanie z treści autoryzowanych o 0.2%, a dostęp do usług streamingowych zwiększa zakupy o 0.7%.

Chociaż wartości te mogą wydawać się niewielkie, to trzeba zwrócić uwagę na najważniejszy fakt: w debacie (również na poziomie europejskim) dominują argumenty o tym, że nieformalny obieg treści zmniejsza przychody przemysłu rozrywkowego. Badania Komisji pokazują, że jest dokładnie na odwrót, a korzystanie z nieautoryzowanych źródeł ma pozytywny wpływ na sprzedaż.

Zapoznaj się z raportem (plik .pdf) oraz przeczytaj komentarz na portalu torrentfreak

fot. fot. tisebCC BY