Badanie dwójki naukowców z University of Richmond pokazuje, że w USA od 2009 roku znacząco obniżyły się kryteria aprobowania wniosków patentowych. David Kappos, dyrektor amerykańskiego biura patentowego otrzymał bardzo wiele pochwał za zmniejszenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków oraz za rozwiązanie problemów zalegających papierów, ale okazuje się, że mogło się to odbyć kosztem jakości procesu weryfikacji. W dużym skrócie – zatwierdzono mnóstwo niskiej jakości wniosków.

Należy również zauważyć, że wiele patentów zatwierdzonych przez USPTO po 2009 roku to nic innego, jak wnioski złożone ponownie po pierwotnym odrzuceniu, co jeszcze bardziej obniża jakość nadawanych monopoli.

więcej na: ArsTechnica