Bądź bardziej świadomy” to akcja, która powstała jako odpowiedź na objęcie patronatem przez ministra Bogdana Zdrojewskiego prowadzonej przez Hirka Wronę akcji „Bądź świadomy„. Inicjatywa wspierana przez ZPAV oraz Narodowe Centrum Kultury stawia sobie za cel edukowanie młodzieży na temat prawa autorskiego i legalnych źródeł kultury.

Niestety, już po pobieżnej lekturze strony projektu możemy zauważyć, że edukacja jest bardzo selektywna i zakłada przedstawienie zdania jednej strony – producentów muzycznych. W wielu wypadkach na stronie znajdziemy nieprawdziwe informacje.

Przykładem może być kalkulator kar, do którego linkują organizatorzy. Po wpisaniu ilości posiadanych przez nas plików dowiemy się, ile może kosztować nas ich posiadanie. Ze zdania na samej górze strony dowiemy się, że 95% pobrań wszystkich plików muzycznych odbywa się niezgodnie z prawem. Obie te informacje są bardzo mylące – posiadanie plików muzycznych i filmów, nawet tych pobranych w sposób nieautoryzowany oraz ich ściąganie na gruncie polskiego prawa jest w pełni legalne i nie może podlegać jakiejkolwiek karze.

Akcja”Bądź bardziej świadomy” powstała właśnie w odpowiedzi na tego typu kontrowersje, jej organizatorzy postawili sobie za cel przedstawienie rzeczywistego stanu prawnego oraz promocję alternatywnych, darmowych źródeł treści (w logo strony możemy znaleźć logo popularnego serwisu z muzyką jamendo oraz Creative Commons, wielokrotnie wspomina się o otwartym oprogramowaniu). Tego typu przeciwwaga wydaje się być bardzo potrzebna – niestety na stronach „Bądź świadomy” nie znajdziemy informacji o wolnej i otwartej kulturze, nie dotrzemy do badań, które pokazywałyby skomplikowane środowisko obiegu treści. Znajdziemy wyłącznie hasła sugerujące, że kultura, za którą nie płacimy to cios w artystów i kradzież. W kontekście tego typu przekazu cieszy nas fakt, że podjęto inicjatywę, która ma uświadomić użytkowników, jakie są ich rzeczywiste prawa oraz jak skomplikowane współzależności mają miejsce w kulturowym ekosystemie.