Stowarzyszenie COMMUNIA, którego częścią jest Centrum Cyfrowe postanowiło wycofać się z dialogu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Licences for Europe w zakresie eksploracji danych (text and data mining, TDM). Communia podjęła tę decyzję wraz z innymi organizacjami badawczymi i pozarządowymi uczestniczącymi w konsultacjach kwestii TDM w ramach procesu Licences for Europe – m.in. LIBER, EBLIDA, OKFN, TACD. Decyzja wynika z zawężenia zakresu prac wyłącznie do zagadnienia licencjonowania kosztem dyskusji o rozwiązaniach dla innowacji. W stanowisku COMMUNIA czytamy:

Z radością przyjęliśmy prace Komisji Europejskiej nad reformą prawa, aby pozwalało wykorzystać pełen potencjał eksploracji danych, ale nie możemy legitymizować działań, które biorą pod uwagę tylko jedną opcję – opartą na licencjonowaniu, która naszym zdaniem nie jest rozwiązaniem problemów. Ubolewamy, że Komisja nie była gotowa uwzględnić w procesie konsultacji możliwości utworzenia nowego wyjątku pozwalającego na eksplorację danych. Stowarzyszenie COMMUNIA stoi na stanowisku, że eksploracja danych mieści się w ramach prawa do czytania.

Nie oznacza to, że wycofujemy się z dyskusji o reformie, która pozwoli wykorzystać potencjał eksploracji danych. Wręcz przeciwnie – postulujemy rozszerzenie dyskusji, aby ująć problem całościowo.

Czytaj więcej na stronie stowarzyszenia COMMUNIA.