Konkurs @Diversity ma służyć wypracowaniu nowoczesnych metod finansowania, rozpowszechniania, tworzenia oraz korzystania z kultury.

Sponsorowany przez Unię Europejską, ma na celu znalezienie nowego zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w kulturze.

Każdy obywatel Unii może zgłosić swój pomysł, aby wziąć udział w dalszych etapach, które pozwolą wspólnymi siłami stworzyć nowe metody działania. Obszary zainteresowania to dziedzictwo kulturowe, utwory audiowizualne, przedstawienia artystyczne, wystawy i wydawnictwa (książki, magazyny itp.).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 sierpnia 2013.

Więcej informacji na @Diversity