Wystartował ruch społeczny Obywatele Nauki, który powstał w środowisku młodych pracowników naukowych, czujących potrzebę zmiany funkcjonowania nauki w Polsce. Jego celem jest podpisanie Paktu dla Nauki, który ma określać kierunki polityki naukowej państwa na kolejne lata. Mocną inspiracją dla ruchu był projekt Obywatele Kultury.

Manifest Obywateli Nauki, którego opracowanie znajduje się na stronie internetowej, zakłada walkę o nowoczesne szkoły, zmiany w edukacji akademickiej, popularyzację nauki a także zwiększenia innowacyjności gospodarki sprzyjającej rozwojowi polskich firm. Podstawowym postulatem jest skokowe zwiększenie nakładów na naukę do co najmniej 2% PKB w ciągu najbliższych lat – jednak podobnie jak w przypadku Obywateli kultury, postulat ten uzupełniają szczegółowe rekomendacje.

Członkowie ruchu w szczególności opowiadają się za zwiększeniem otwartości zasobów naukowych, szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych. Liczymy, że ruch ON będzie ważnym sprzymierzeńcem działającym na rzecz otwartości w Polsce.

Ruch opiera się na wolontariackiej pracy naukowców i sympatyków nauki. Pakt zostanie wypracowany dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych, na stronie internetowej ON. W dyskusji może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że swoje opinie wyraża nieanonimowo.