Maria A. Pallante, dyrektor amerykańskiego Copyright Office w przyszłym tygodniu będzie przemawiała przed Izbą Reprezentantów (niższa izba Kongresu). Prawdopodobnie będzie optowała za szeroko zakrojoną reformą amerykańskiego prawa autorskiego i chociaż nie znamy szczegółowych planów jej wystąpienia, to można spodziewać się m.in. propozycji zmiany okresu ochrony prawa autorskiego do 50 lat po śmierci twórcy oraz lepszego uregulowania problemu dzieł osieroconych.

Opisane powyżej pomysły opisała podczas wykładu, który wygłosiła 4 marca na uniwersytecie Columbia, podajemy je za portalem techdirt.