Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje   sprawie projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. Mają one charakter otwarty, Ministerstwo oczekuje na informacje do 15 października. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu dyrektywy oraz zaproszeniem MKiDN do udziału w konsultacjach.