Grupa europejskich izb gospodarczych reprezentujących sektor kreatywny przygotowała deklarację (PDF) dotyczącą opłat reprograficznych – czyli wynagrodzeń za kopiowanie na własny użytek. Deklaracja wzywa polityków, by zachowali te opłaty jako ważną część europejskiego systemu prawa autorskiego, służącą wynagradzaniu właścicieli praw autorskich z tytułu prywatnego użytku ich dzieł w ramach dozwolonego użytku. Sygnatariusze sprzeciwiają się lobbingowi jaki stosują producenci elektroniki, zabiegający o zniesienie systemu wynagrodzeń opartego na opłatach pobieranych od sprzedaży urządzeń elektronicznych i nośników. Podnoszą, że system ten, mimo że nie jest idealny, to realizuje swój cel: konsumenci są w stanie legalnie kopiować treści między różnymi urządzeniami, a twórcy otrzymują za to wynagrodzenie.

Szybko zmieniającą się technologia powoduje jednak, że system wynagrodzeń nie jest dziś skuteczny i wymaga wprowadzenia zmian. W związku z tym António Vitorino przeprowadził na zlecenie Komisarza Europejskiego Michela Barniera proces mediacji ze wszystkimi zainteresowanymi dotyczący kopiowania na własny użytek oraz opłat reprograficznych. Wnioski oraz propozycje długoterminowych rozwiązań zostaną przedstawione już jesienią 2012 r.

Koniec konsultacji najprawdopodobniej skłonił reprezentantów przemysłów kreatywnych do wydania własnego stanowiska, gdyż obawiają się że duże spółki technologiczne mogą użyć raportu, aby zmniejszyć możliwość pobierania wynagrodzenia za opłaty od czystych nośników i urządzeń reprograficznych. Deklarację podpisali m.in. SAA – zrzeszająca organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z krajów europejskich oraz AEPO-ARTIS, którego członkiem jest polskie SAWP zrzeszający artystów wykonawców.

Centrum Cyfrowe popiera wynagradzanie twórców dzięki pobieraniu opłat reprograficznych. Opłaty od czystych nośników cyfrowych i urządzeń reprograficznych mają za zadanie rekompensowanie kopiowania na własny użytek utworów w postaci cyfrowej, w tym także tych dostępnych w Internecie. W związku z tym przyjmujemy, że dopóki opłaty są pobierane, to korzystanie z utworów udostępnionych w Sieci jest legalne na zasadach dozwolonego użytku prywatnego bez dodatkowych opłat. Jednocześnie zgadzamy się z potrzebą modyfikacji tego systemu, tak by dostosować go do zmiany technologicznej i zapewnić, że jest to system sprawiedliwy wobec wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Więcej: The 1709 blog

// Zdjęcie: Luca Colli, CC BY- NC-SA