Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje  na temat otwierania edukacji („Openning up Education”).Celem konsultacji jest zbadanie działań na poziomie UE w zakresie promocji i wspierania Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT, pol. TIK ) w edukacji. Zainteresowane strony (indywidualni obywatele lub organizacje) mogą wypełnić ankietę online.

Ankieta oraz dokument streszczający projekt Openning up Education przedstawiają przyszły program który ma objąć tematy związane z otwartymi zasobami a) dostępności, wkluczenia oraz wyrównywania szans b) jakości, efektywności i internacjonalizacji c) nauczania oraz praktyk edukacyjnych d) rozwoju polityki otwartościowej.  Dokument oraz ankieta wydają się być naturalnym nawiązaniem do Paryskiej Deklaracji Otwartych Zasobów Edukacyjnych opracowanej przez UNESCO i podpisanej na kongresie w Paryżu.

W ankiecie Komisja pyta o propozycje działań jakie Unia powinna podjąć dla lepszej promocji oraz wspierania Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jak również jakie działania powinna promować wśród państw członkowskich. W pytania opinii znajdziemy wiele wątków i problemów, które świetnie znamy z polskiego podwórka i programu Cyfrowa Szkoła np. problem nie wykorzystywania pełnego potencjału otwartych zasobów z racji na brak akceptacji i adaptacji przez dotychczasowe modele biznesowe działające w sektorze edukacyjnym.

Konsultacje będą trwać do 13 listopada.

Ankieta konsultacyjna online

Dokument streszczający program.

Zdjęcie aut. mooglr, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.