5192971945_40997e1af3_b

Raport stworzony dla Komisji Europejskiej badał dostępność artykułów naukowych z lat 2004-2011 na terenie Europejskiego Obszaru Badań, Brazylii, Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Wynika z niego, że w 2011 roku około 50% wszystkich nowych artykułów naukowych zostało udostępnionych za darmo w sieci. Najlepiej wypadają nauki ścisłe, badania biomedyczne, biologia, matematyka i statystyka, w wypadku których publikacje w otwartym dostępie dominują nad tymi zamkniętymi. Gorsze wyniki obserwuje się w wypadku dziedzin humanistycznych.

Spośród wszystkich publikacji wydanych z latach 2004-2011 40% jest dostępne za darmo.

Komisarz Europejska ds. badań, innowacji i nauki Maire Goeghegan-Quinn podsumowała wynik badań mówiąc:

The wnioski podkreślają fakt, że otwarty dostęp zadomowił się na dobre. Umieszczanie wyników badań w sferze publicznej sprawia, że nauka jest lepsza i wzmacnia naszą gospodarkę opartą na wiedzy.

Perspektywa dla otwartego dostępu jest tym lepsza, że europejski program finansowania badań Horizon 2020, w którym rozdzielane będą fundusze na lata 2014-2020 stawia wymóg darmowej publikacji w sieci (dopuszczając okres embargo przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy).

W raporcie podkreśla się jednak, że nie ma równowagi w wypadku polityki wobec udostępniania publikacji oraz wyników badań – w wypadku tych drugich nie stworzono równie dobrych zasad i polityki, które ułatwiałaby zapoznanie się z nimi i ich dalsze wykorzystanie.

źródło: materiały prasowe Komisji Europejskiej, „Open access to research publications reaching ‚tipping point'”

fot. barbiezCC BY-NC-ND