Ruszają konsultacje w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789). Konsultacje organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potrwają do 8 lutego.

 Komunikat KE dotyczy kontynuacji działań mających na celu przegląd i modernizację norm prawnych UE w zakresie prawa autorskiego. Równocześnie Komisja chce podjąć dialog z zainteresowanymi stronami, którego celem będzie przyspieszenie prac w takich obszarach jak:

 1) dostęp transgraniczny i możliwość przenoszenia usług;

2) treści wytworzone przez użytkowników (user generated content) oraz udzielanie licencji użytkownikom korzystającym z materiałów chronionych na niewielką skalę;

3) sektor audiowizualny i instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe;

4) eksploracja tekstów i danych (text and data mining).

Ponadto rozmowy będą dotyczyć innowacyjnych licencji oraz rozwiązań technologicznych w kontekście tworzenia unijnego prawa autorskiego.

Wszystko po to -jak twierdzi komisarz Michel Barnier-  aby wspierać i stymulować kreatywność, pozytywnie wpłynąć na powstawanie modeli biznesowych oraz przyczynić się do zmniejszenia ilości nielegalnych treści.

Komisja jest przekonana, że dialog z zainteresowanymi stronami może stanowić rodzaj inkubatora dla innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron.

Uwagi należy zgłaszać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres dwim(at)mkidn(dot)gov(dot)pl.

Pobierz treść komunikatu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789). 

fot. tiseb CC BY