Przedstawiciele środowisk akademickich i pozarządowych uczestniczących w procesie dialogu „Licences for Europe” w ramach Grupy Roboczej 4. (zajmującej się kwestią eksploracji tekstu i danych – text and data mining) opublikowali list do Komisji Europejskiej. W liście wyrażają swoje zaniepokojenie zaplanowanym przebiegiem prac: „Wbrew nazwie prowadzonego procesu, środowiska badawcze i technologiczne zostały zaangażowane w proces, którego wynik został z góry ustalony – ma być nim licencjonowanie, traktowane jako jedyne dostępne rozwiązanie problemów związanych z eksploracją tekstów lub danych”.

Sygnatariusze listu wskazają na rosnące znaczenie eksploracji tekstów i danych jako metody badawczej, przekłądającej się na innowacje, rozwój nauki i gospodarki, oraz oszczędności – przede wszystkim w kosztach służby zdrowia. List odwołuje się również do doświadczeń państw takich jak Korea Południowa, Japonia, Izrael czy Stany Zjednoczone, w których eksploracja tekstów i danych jest objęta wyjątkiem od praw autorskich, umożliwiające swobodne prowadzenie tego rodzaju badań.

Zdaniem sygnatariuszy skupienie się na licencjonowaniu jako jedynym wyjściu uniemożliwi realną reformę systemu praw autorskich, może też spowodować wycofanie środowisk badawczych i związanych z nowymi technologiami z procesu „Licences for Europe”. Sygnatariusze oczekują od Komisji:

1. Wzięcia pod uwagę wszelkich, różnorodnych rozwiązań – bez wykluczania od początku jakiegokolwiek z nich.

2. Zapewnienie publicznej dostępności dokumentacji prac grupy roboczej.

3. Dodanie DG Research (Dyrekcji Generalnej na rzez Innowacji i Badań) jako partnera grupy roboczej, obok DG Connect, DG Edukacja i Kultura oraz DG MARKT.

List jest dostępny na stronie stowarzyszenia bibliotek naukowych LIBER.Oprócz członków grupy roboczej 4. w ramach procesu „Licences for Europe”, pod listem podpisało się kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk badawczych i technologicznych z całej Europy. Jednym z sygnatariuszy listy, z ramienia Stowarzyszenia Communia, jest dyrektor Centrum Cyfrowego, Alek Tarkowski.

(Jako kontekst polecamy krytyczne spojrzenie na proces „Licences for Europe”, opublikowane na portalu TechDirt).

fot. tiseb, CC BY