Australijskie badanie wskazuje, że poluzowanie przepisów obowiązującego prawa autorskiego będzie szansą dla gospodarki. Rozszerzenie dozwolonego użytku i innych wyjątków może przyczynić się do natychmiastowego wzrostu PKB o 600 milionów dolarów.

Jak wynika z raportu, aż 14% gospodarki opiera się o gałęzie, które korzystają z dozwolonego użytku. Daje to ok. 182 miliardów dolarów rocznie.  Australian Digital Alliance rekomenduje, żeby w związku z tym zacząć wspierać te dziedziny, które do tej pory traciły na maksymalizacji zakresu działania praw autorskich.

Podobne badania wykonane dla rynku amerykańskiego wskazały, że dozwolony użytek generuje więcej pieniędzy dla gospodarki, niż cały przemysł oparty o prawa autorskie.

źródło: EFF