Henryka Lus jest twórczynią ludową, której praca została umieszczona na pamiątkowej monecie wybitej przez Mennicę Polską. Mariusz Przybylski, rzecznik spółki twierdził, że wzór został wykonany przez projektantkę na podstawie zdjęć znalezionych w internecie, na których nie było oznaczeń co do praw autorskich.

Pomimo tego Mennica Polska 17 grudnia podpisała ugodę z twórczynią ludową nie zdradzając jej kwoty i deklarując, że do naruszenia doszło w sposób niezawiniony przez spółkę.

Prawa autorskie twórców ludowych stanowią swoistą szarą strefę, podobnie jak kultura ludowa sama w sobie – znajdując się poza systemem dystrybucji nigdy nie wykształciła ona mechanizmów działania wobec wszechobecnych i obowiązujących automatycznie przepisów. Karolina Rutkowska, łowicka etnolog mówi, że

Zadziwiający jest fakt ignorowania praw autorskich twórców ludowych

Z pomocą twórcom ludowym przyszło jednak Muzeum Guzików w Łowiczu, które zostało pomysłodawcą akcji ochrony praw autorskich twórców ludowych „Łapta złodzieja!„.

O problemach twórców ludowych z prawem autorskim opowiadał również Maciej Szajkowski, jeden z bohaterów filmów realizowanych we współpracy Centrum Cyfrowego i inicjatywy Miasta w Komie, które już wkrótce będą miały swoją premierę.

źródło: Dziennik Łódzki

prawa autorskie do fotografii posiada Mennica Polska SA