Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym popiera inicjatywę utworzenia w strukturze krajowego sądownictwa powszechnego specjalnych wydziałów rozpatrujących sprawy z zakresu własności intelektualnej (tzw. sądu własności intelektualnej). Jak twierdzi takie rozwiązanie zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła, a także pomogłoby zharmonizować w skali kraju orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej.

 

Pismo Ministra Kultury (pdf)

źródło: www.prawoautorskie.gov.pl