MKiDN ogłosiło pod koniec maja konsultacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego oraz udostępniania przez instytucje publiczne zasobów znajdujących się w domenie publicznej:

„dotyczą regulacji prawnych w zakresie dozwolonego użytku publicznego oraz zasad, na jakich instytucje kultury, instytucje  edukacyjne i oświatowe  udostępniają utwory znajdujące się w domenie publicznej. […] Resort chce m.in. zidentyfikować trudności, jakie napotykają polskie muzea, biblioteki, instytucje naukowe, oświatowe oraz edukacyjne podczas stosowania tych przepisów”.

To ważne konsultacje, które wychodzą naprzeciw postulatom różnych organizacji i instytucji działajacych na rzecz domeny publicznej lub zajmujących się kwestią reformy prawa autorskiego. W trakcie zeszłorocznych warsztatów krytykowaliśmy resort za pominięcie kwestii funkcjonowania prawa autorskiego w odniesieniu do potrzeb instytucji publicznych. Podobnie koalicja KOED i jej organizacje członkowskie wielokrotnie zgłaszały uwagi dotyczące braku odpowiedniej polityki traktowania zasobów domeny publicznej przez publiczne instytucje kultury.

Cieszymy się więc, że MKiDN postanowiło przyjrzeć się tym kwestią. Wiedza o funkcjonowaniu dozwolonego użytku publicznego i wykorzystania zasobów domeny publicznej jest rozproszona – konsultacje społeczne są więc dobrym pomysłem. Jednocześnie oczekujemy, że Ministerstwo zaprezentuje własne analizy i ekspertyzy dotyczące tych kwestii – wymagają bowiem one pogłębionych prac analitycznych, których ciężar nie powinien być w całości przeniesiony na podmioty uczestniczące w konsultacjach.

Centrum Cyfrowe zamierza w ramach konsultacji przedstawić wyniki prac prowadzonych w ramach projektów „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” oraz „Reforma prawa autorskiego dla edukacji”. Jako członek stowarzyszenia Communia zamierzamy również przedstawić uwagi dotyczące domeny publicznej.

Konsultacje trwają do 30 czerwca (więcej informacji na stronie MKiDN).