MKiDN przedstawiło projekt założeń dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych wraz z testem regulacyjnym, pod lupą znalazł się art. 21, a dokładniej – zapis o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzania, gdy telewizja kablowa reemituje nadane już przez inną stację radiowa albo telewizyjną materiały.

Działanie ministerstwa ma doprowadzić do dostosowania polskiego prawa autorskiego do dyrektywy Rady 93/83/EWG z dn. 27 września 1993. Zmiana pozwoli telewizjom kablowym uniknąć obowiązkowego pośrednictwa i zawierać umowy bezpośrednio z organizacjami radiowymi telewizyjnymi, które posiadają prawa.

Nie trzeba rewolucji

Inicjatywa MKiDN pokazuje, że chociaż reforma prawa autorskiego wymaga głębokich systemowych zmian, to można dążyć do nich małymi krokami. Często ogromną przeszkodą dla funkcjonowania kultury i gospodarki są pojedyncze zapisy, które można bez wielkich nakładów zmienić, aby usprawnić funkcjonowanie prawa autorskiego. Oczywiście należy pamiętać, że ta konkretna zmiana została narzucona przez konieczność dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych.

Pokazuje to jednak, że wprowadzanie zmian jest możliwe, jeżeli jest ku temu wystarczająco silna motywacja. Chcielibyśmy wiedzieć, jak spowodować aby MKiDN znalazło też motywację do wprowadzenia postulowanych przez Centrum Cyfrowe zmian w prawie autorskim i inne organizacje pozarządowe.