2955b6f5

W związku z narastającym konfliktem z obecnym systemem zarządzania prawami grupa niemieckich artystów, producentów i wydawców postanowiła powołać C3 – Cultural Commons Collecting Society, nową organizację zbiorowego zarządzania, która ma prezentować bardziej ludzkie oraz przejrzyste podejście do twórczości oraz respektować prawo artystów do decydowania o tym, w jaki sposób chcą dystrybuować swoją twórczość.

GEMA to największa niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania, która zajmuje się licencjonowaniem muzyki. Jest bardzo powszechnie krytykowana za nieprzyjazne i nieprzejrzyste dla muzyków podejście i uniemożliwianie im zarabiania dzięki nowym technologiom, jako przykład można podać fakt, że do tej pory nie ma ona podpisanej umowy z YouTube. Walka z serwisem jest bardzo ostra, GEMA żądała np. usunięcia wideo z wybuchem meteorytu nad Czelabińskiem tylko dlatego, że w tle słychać było radio rosyjskiego kierowcy.

Protesty budzą też wysokie koszty funkcjonowania, autorzy zbiórki piszą, że co roku koszty administracyjne GEMA wynoszą ok 1 000 Euro na każdego zapisanego do niej muzyka.

Twórcy kampanii opisują ją jako próbę stworzenia pierwszej na świecie organizacji zbiorowego zarządzania prawami w cyfrowym środowisku. Wierzą oni, że system zbiorowego zarządzania i licencjonowania jest odpowiednim modelem zarabiania dla artystów, ale musi on działać tak, aby wykorzystywać postęp technologiczny, a nie stać w opozycji do niego i respektować wolę twórców, a nie zarządzać ich prawami niezgodnie z ich decyzjami.

Podstawowym celem jest zebranie 50 000 Euro, aby móc dalej rozwijać działalność, a docelowo – 200 000, do tej pory udało się zebrać ponad 37 000 Euro.

Zobacz kampanię na portalu startnext.de

fot. logo zbiórki, wszystkie prawa należą do C3