Stowarzyszenie Communia, którego członkiem jest Centrum Cyfrowe, wzięło udział w konsultacjach prowadzonych przez amerykańską Library of Congress, dotyczących reguł digitalizacji zasobów biblioteki przez zewnętrzne podmioty.

Messenger boy / The Library of Congress / Brak znanych ograniczeń prawnych

Biblioteka Kongresu, podobnie jak wiele innych instytucji kultury, pragnie zlecić na zewnątrz digitalizację części zasobów będących w dużej mierze w domenie publicznej. Przyjęło się, że tego rodzaju umowy zakładają wykonanie digitalizacji za darmo, w zamian za udzielenie wykonawcy prawa do komercyjnego, wyłącznego wykorzystania zasobu przez określony okres. W tym czasie instytucja zobowiązuje się nałożyć embargo na zasób i nie publikować go w Sieci – tak, by dostępna publicznie wersja nie konkurowała z działaniami komercyjnymi. Po zakończeniu okresu embargo instytucja udostępnia zdigitalizowane zasoby.

W swoich uwagach Communia zwraca uwagę na kroki, które Biblioteka Kongresu może podjąć w celu zapewnienia jak najszerszego i jak najszybszego dostępu do digitalizowanych zasobów. Proponujemy między innymi: nakłanianie zleceniobiorców do prawidłowego oznaczania zasobów będących w domenie publicznej; wspieranie tych zleceniobiorców, którzy są gotowi jak najszybciej udostępnić zasoby publicznie za darmo (na przykład dzięki pobieraniu opłat za reklamy); preferowanie ofert, które skracają okres embargo obowiązujący Bibliotekę; wspieranie wolontariackich działań oddolnych jako alternatywy dla komercyjnej digitalizacji; zadbanie o natychmiastowe upublicznienie zasobu z chwilą wygaśnięcia embargo.

Pełna informacja na stronie Communia.
Opinia Communia w konsultacjach LoC (PDF).