W połowie czerwca grupa wydawców wysłała pismo do potencjalnych partnerów rządowego projektu tworzenia otwartych e-podręczników. Zatrudniona przez wydawców kancelaria prawna ostrzega w nim, że udział w programie może być aktem nieuczciwej konkurencji. Wydawnictwa Nowa Era, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe wysłały pismo między innymi do Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Twierdzenie, że tworzenie otwartych, publicznie dostępnych zasobów jest czynem nieuczciwej konkurencji to  poważny zarzut. Jako organizacja zabiegająca o otwartość zasobów publicznych pragniemy zrozumieć jakie są jego podstawy. Podejrzewamy, że w przyszłości ten sam zarzut może zostać postawiony wobec dowolnego innego projektu opartego na idei otwartych zasobów publicznych.

Pismo wydawców nie zostało upublicznione – informacje o nim pochodzą jedynie z tekstów prasowych („PNE: Rządowy projekt e-podręcznik może obniżyć poziom kształcenia w polskich szkołach”). Brak również publicznej odpowiedzi uczelni na zarzuty wydawców, ani też instytucji, które rzekomo zostały powiadomione o tej sprawie.

Minister Krystyna Szumilas mówi natomiast o zarzutach w wywiadzie dla Gazety Wyborczej:

„Konsultowaliśmy ten problem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie ma mowy o nieuczciwej konkurencji. Treści w e-podręcznikach nie będą monopolizowane, ponieważ będzie je można dowolnie kopiować, zmieniać, remiksować i rozpowszechniać. Z tych bardzo szerokich możliwości będą też mogli korzystać wszyscy, w tym także wydawcy.”

Pragnąc więc wyjaśnić tę kwestię wystosowaliśmy do wszystkich powyższych instytucji, będących instytucjami publicznymi, zapytanie o dostęp do informacji publicznej. Pytamy w nim, czy otrzymali pismo w sprawie projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” od wydawców lub reprezentującej ich kancelarii prawnej. Jeśli tak było, to prosimy o udostępnienie treści pisma, udzielenia informacji o podjętych w reakcji na pismo krokach oraz udostępnienia ewentualnej odpowiedzi na pismo.

Zapoznanie się z pismem wydawców umożliwi Centrum Cyfrowemu oraz innym zainteresowanym podmiotom ustosunkowanie się do zarzutu o nieuczciwej konkurencji.