Rok po opublikowaniu „Obiegów Kultury” Centrum Cyfrowe razem z firmą Millward Brown SMG/KRC powtórzyło fragment badań. Chociaż zmieniły się poszczególne formy nieformalnego obiegu treści, to nie doszło do spadku zainteresowania nimi.

Badanie pokazuje, że w stosunku do roku 2011 zmniejszyła się ilość deklarujących, że pożyczają treści – zarówno od znajomych, jak i z bibliotek, ale o pięć procent wzrosła ilość osób uczestniczących w cyfrowym obiegu treści – do 37%. Udział w nieformalnych obiegach kultury wszelkiego typu zadeklarowało w sumie 41% respondentów.

Alek Tarkowski zwraca uwagę na ważny fakt w kontekście badań.

Fundacja Legalna Kultura zaprezentowała wyniki badań dowodzących, że znacząco wzrosła świadomość obywateli dotycząca legalności bądź nielegalności określanych sposobów pozyskiwania i korzystania z treści w Internecie. Wyniki naszego badania – wzrost skali uczestnictwa w obiegach nieformalnych – dowodzi, że nie przekłada się to na realne praktyki

Badanie wskazuje również, że wraz ze wzrostem ilości osób włączających się do nieformalnego obiegu treści spada ilość tych, którzy w ogóle nie mają kontaktu z kulturą. Mirosław Filiciak zwraca uwagę, że obieg nieformalny nie jest konkurencyjny do tego autoryzowanego, a służy raczej jako mechanizm aktywizowania nowych odbiorców kultury.

Zapoznaj się z treścią badania na blogu Centrum Cyfrowego.

Zapraszamy też do lektury polskich tłumaczeń komentarzy do raportu, przygotowanych dla Centrum Cyfrowego przez Henry’ego Jenkinsa, Joe Karaganisa i Mike’a Linksvayera.