Już w kwietniu na posiedzeniu Komitetu do. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) po raz kolejny ma być omawiany projekt traktatu o ochronie organizacji nadawczych („Broadcasting Treaty”). Traktat wprowadzałby dodatkowe, międzynarodowe prawo chroniące nadania, niezależnie od już przysługujących nadawcom praw autorskich.

Centrum Cyfrowe sprzeciwia się uchwaleniu kolejnego instrumentu międzynarodowego przyznającego prawa wyłączne własności intelektualnej, dodatkowo prawa te miałyby przysługiwać nie twórcom czy artystom a pośrednikom.

Od zarania prac (koniec lat 90-tych) projekt traktatu jest ostro krytykowany przez organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Już w 2006 r. gdy traktat ponownie po paru latach przerwy, trafił na agendę WIPO, organizacja Creative Commons (Centrum Cyfrowe jest partnerem Creative Commons w Polsce) wystosowała list otwarty do WIPO  protestujący przeciwko wznowieniu prac nad projektem traktatu. Zdaniem sygnatariuszy listu nie udowodniono, że uchwalenie traktatu leży w interesie publicznym i że przyniesie jakiekolwiek korzyści społeczne.

Dla Creative Commons podstawowym problemem jest ponowne „zamknięcie” przez traktat treści licencjonowanych do wolnego użytku na licencjach Creative Commons. W wyniku przyjęcia traktatu mogłoby dojść do sytuacji, że skorzystanie z treści do tej pory swobodnie dostępnych zgodnie z wolą autora na licencji CC będzie wymagało dodatkowej zgody nadawcy, podobnie możliwe jest „uwięzienie” w nadaniu treści znajdujących się w domenie publicznej, nie będących przedmiotem prawa autorskiego lub takich, których ochrona prawna wygasła.

Centrum Cyfrowe, na zaproszenie MKiDN ,przedstawiło swoje stanowisko w sprawie traktatu. Liczymy na to, że argumenty przeciwko przyjęciu traktatu oraz konkretne propozycje zmian treści traktatu, w tym zasadnicza zmiana dotycząca wprowadzenia obligatoryjnego dozwolonego użytku prywatnego i publicznego nadań zostaną rozważone przez MKiDN i zgłoszone jako propozycja Polski jeżeli nie na forum WIPO, to chociaż w poprzedzających sesje w WIPO dyskusjach na forum Unii Europejskiej.

Pobierz pełną treść stanowiska (PDF)