Publikacje

Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu. Philippe Aigrain

Aigrain, współzałożyciel m.in. La Qaudrature du Net rozwija w swojej książce koncepcję flat rate (płaskiej opłaty) za dostęp do dóbr kultury, oparta o model gromadzenia i podziału środków finansowych na rzecz twórców jako „twórczego udziału” (ang. creative contribution) na który składa się całe społeczeństwo.

 

 

 

The Case for Copyright Reform, Christian Engström, Rick Falkvinge, 2012

Książką założyciela szwedzkiej Partii Piratów (Falckvinge) oraz eurodeputowanego tej partii (Engström) jest zapisem propozycji reformy składającej się z legalizacji wymiany plików w sieci, krótszego czasu ochrony dla komercyjnego wykorzystania oraz wprowadzenia zakazu używania zabezpieczeń DRM (Digital Rights Management).

 

 


Badania

Polska

Raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści, Alek Tarkowski, Justyna Hofmokl, Mirosław Filiciak, 2012

Raport z badań jest poświęcony analizie zjawiska nieformalnej wymiany treści kultury w Polsce. Opisuje, jak książki, muzyka i filmy krążą wśród Polaków, którzy czasem je kupują, częściej jednak zdobywają wykorzystując internet, pożyczają od znajomych lub kopiują. Raport dostępny jest również w komentowalnej wersji online oraz jako interaktywny mash-up.

 

 

 

Copy Culture in the US and Germany, Joe Karaganis, Lennart Renkema, 2013

Porównawcze badanie stosunku obywateli USA oraz Niemiec do nieformalnego obiegu treści oraz ich zachowań w zakresie korzystania z dzieł kultury. Opisuje w jaki sposób obywatele krajów, które są największymi eksporterami treści chronionych prawem autorskim odnoszą się do jego ochrony oraz w jaki sposób korzystają z internetu.

Money from Music: Survey Evidence on Musicians’ Revenue and Lessons About Copyright Incentives, Peter DiCola, 2012

Badanie 5000 amerykańskich muzyków. Na podstawie wypełnianych przez nich ankiet badacze ustalili, że tylko 6% dochodów twórców stanowią wpływy ze sprzedaży płyt, a zarobki twórców rosną, chociaż zmienia się struktura ich portfela.

 

 

 

 

 

 

 Świat

The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing on the Purchase of Music: A Study for Industry Canada, Birgitte Andersen Marion Frenz, 2007

Izba Przemysłu Kanady podjęła przeprowadziła w latach 2006-07 badania stopnia w jakim wymiana plików muzycznych w sieciach P2P (Peer To Peer) za które przemysł muzyczny nie otrzymuje wynagrodzeń wpływa na sprzedaż muzyki w Kanadzie. Analizę i raport przygotowały badaczki z Uniwersytetu Londyńskiego. Wyniki badania i raport wskazuje na pozytywny efekt wymiany w sieciach P2P na sprzedaż muzyki wśród osób ściągających oraz brak żadnego efektu wśród całej populacji (15+).

Media Piracy in Emerging Economies, Joe Karaganis (redakcja), 2011

Raport ocenia jak „piractwo” wpływa na gospodarki krajów rozwijających się Rosji, Indii, Brazylii. Badanie wskazuje, że rosnąca ochrona przed takim obiegiem kultury wcale go nie redukuje. Co ważniejsze badanie i raport przedstawiają  rozwój nowych modeli biznesowych oraz finansowania kultury w tych krajach jako możliwość bardziej efektywnego dostarczania treści kultury niż dzieje się to za pomocą modeli tradycyjnych.

The Sky is Raising, TechDirt, Mike Masnick, Michael Ho, 2012

Raport opracowany jako przegląd wielu badań próbuje wskazywać odwrotny trend od badań prowadzonych przez przemysły rozrywkowe. Sky is Raising pokazuje, że choć zwiększa się konkurencja na i rozkład dochodów to w ogólnym ujęciu to rynek rośnie, a twórcy zarabiają co raz więcej.

The Effects of Piracy Upon the Music Industry: a Case Study of Bootlegging, Lee Marshall, 2010

Badanie wskazuje na problem nieefektywności badań nad „piractwem muzycznym” bez próby badania i zrozumienia tego, co ludzie robią z danymi treściami. Marshall podejmuje również problem badań i statystyk przedstawianych przez sam przemysł muzyczny jako bardzo retorycznych i zwykle opartych o błędne metodologie. Na przykładzie sceny bootlegowej (nagrań z koncertów, prób etc. dokonywanych bez zgody autorów) autor wnioskuje, że takie zjawisko nie ma wpływu lub ma pozytywny na dochody przemysły muzycznego i artystów.

Reel Piracy: The Effect of Online Film Piracy on International Box Office Sales, Brett Danaher, Joel Waldfogel, 2012

Badanie sprawdzało relację m.in dostępnością filmów w sieci a czasem premiery. Badanie wskazuje na wzrost obiegu pirackiego gdy premiery kinowe są odległe w czasie w różnych krajach.