Blokowanie dostępu do wiedzy i zamykanie dostępu do publikacji i danych to nie tylko niewygoda dla naukowców, w przypadku nauk medycznych może to stanowić o życiu lub śmierci tysięcy osób.  Czytaj więcej