Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "communia"

COMMUNIA wycofuje się z Licences for Europe dialogue on text and data mining

Stowarzyszenie COMMUNIA, którego częścią jest Centrum Cyfrowe postanowiło wycofać się z dialogu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Licences for Europe w zakresie eksploracji danych (text and data mining, TDM).  Czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia COMMUNIA dot. propozycji dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu

7 stycznia Międzynarodowe Stowarzyszenie COMMUNIA zaprezentowało swoje piąte stanowisko – odnośnie kwestii zbiorowego zarządu w Europie.  Czytaj więcej
Pozytywna agenda dla domeny publicznej: nowe rekomendacje Communia

Pozytywna agenda dla domeny publicznej: nowe rekomendacje Communia

Stowarzyszenie Communia ogłosiło nowy dokument programowy na rzecz wspierania i promowania domeny publicznej. Przedstawione propozycje reformy dotyczą stworzenia definicji domeny publicznej, uznania skuteczności przekazania utworu do domeny publicznej oraz ułatwienia identyfikacji dzieł znajdujących się w tym zasobie.  Czytaj więcej
Opinia stow. Communia o digitalizacji zasobów Library of Congress

Opinia stow. Communia o digitalizacji zasobów Library of Congress

Stowarzyszenie Communia, którego członkiem jest Centrum Cyfrowe, wzięło udział w konsultacjach prowadzonych przez amerykańską Library of Congress, dotyczących reguł digitalizacji zasobów biblioteki przez zewnętrzne podmioty.  Czytaj więcej