Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "copyright troll"
Ograniczanie dostępu do internetu to łamanie praw człowieka, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ograniczanie dostępu do internetu to łamanie praw człowieka, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji z 18 XII pokazał, że prawa użytkowników internetu stanowią ważną pozycję pośród praw człowieka i należy dbać o to, żeby nie zostało naruszone prawo do swobody wypowiedzi.  Czytaj więcej
Przemysł praw autorskich liderem innowacji, wysokie zyski coraz łatwiejsze

Przemysł praw autorskich liderem innowacji, wysokie zyski coraz łatwiejsze

Nowe metody zarabiania na prawach autorskich sprawiają, że kultura przestaje być potrzebna dla robienia pieniędzy. Posiadacze praw poradzą sobie świetnie nawet jeśli już nigdy nie powstanie ani jedno dzieło.  Czytaj więcej