C3, Cultural Commons Collecting Society to nowa inicjatywa, która ma na celu stworzenie konkurencji dla największej niemieckiej organizacji zbiorowego zarzadzania prawami - GEMA.  Czytaj więcej