Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "dyrektywa"
Pół roku na Open Access dla agencji rządowych w USA.

Pół roku na Open Access dla agencji rządowych w USA.

Kompromis dla zapewnienia szans rozwoju społecznego jaki daje Otwarty Dostęp wydają się mało możliwy. W polskiej debacie coraz częściej pojawiają się głosy przestrzegające przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi i społecznymi jakie przyniesie „niesprawdzone nigdzie na świecie rozwiązanie”. Tymczasem polityka Open Access wkrótce stanie się podstawą działania amerykańskiego systemu wspierania badań oraz rozwoju z pieniędzy publicznych.  Czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia COMMUNIA dot. propozycji dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu

7 stycznia Międzynarodowe Stowarzyszenie COMMUNIA zaprezentowało swoje piąte stanowisko – odnośnie kwestii zbiorowego zarządu w Europie.  Czytaj więcej
Komisarz Europejski: jest niedopuszczalne, aby w sieci trwały bariery, które zlikwidowaliśmy w fizycznym świecie

Komisarz Europejski: jest niedopuszczalne, aby w sieci trwały bariery, które zlikwidowaliśmy w fizycznym świecie

Cyfrowa rewolucja w Europie nie przyniosła zakładanych efektów, a jednym z czynników hamujących rozwój jest prawo autorskie, które nie spełnia wymogów Zjednoczonej Europy. Michel Barnier, Komisarz Europejski wskazuje na cztery pola, na których należy wprowadzać zmiany.  Czytaj więcej

Czy państwa członkowskie zablokują dyrektywę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi?

6 listopada w Parlamencie Europejskim Komisja Prawa będzie dyskutować o Dyrektywie o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi. Parlamenty państw członkowskich, w tym Polski, zgłosiły zastrzeżenia, które mogą doprowadzić do jej odrzucenia.  Czytaj więcej
Unia reformuje zbiorowy zarząd. Stanowisko Centrum Cyfrowego.

Unia reformuje zbiorowy zarząd. Stanowisko Centrum Cyfrowego.

Mimo tego, że prawie każdy z nas słyszał o stowarzyszeniu ZAiKS czy STOART oraz innych organizacjach zbiorowego zarządzania (tzw. OZZ), to świadomość tego, jak w rzeczywistości funkcjonują jest niewielka. W świetle ostatnich wydarzeń warto przyjrzeć się bliżej ich działalności.  Czytaj więcej