Artykuł w DGP pokazuje, że doskonała znajomość przepisów może stanowić zasadniczą przeszkodę w próbach kształtowania prawa odpowiadającego rzeczywistym potrzebom tych, których życie chce się regulować.  Czytaj więcej