Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "horizon 2020"

FASTR: propozycja legislacyjna zmierza do otwarcia publicznych zasobów naukowych w USA

W czasie, gdy w Polsce toczy się dyskusja na temat projektu ustawy o otwartych zasobach, w USA także pojawił się nowy projekt, który dotyczy rozszerzenia dostępu do materiałów powstających w wyniku badań naukowych finansowanych publicznie. FASTR (The Fair Access to Science and Technology Research Act) to nowa propozycja legislacyjna, która stanowi ważny krok w kierunku...  Czytaj więcej

Wydawcy forsują wykreślenie obligatoryjnego otwartego dostępu z badań prowadzonych za pieniądze UE

Pod naciskiem ze strony wydawców i biznesu wiele z krajów UE forsuje wycofanie z programu Horizon 2020 zapisu o „obligatoryjnym otwartym dostępie” do finansowanych za pieniądze Unii wyników badań oraz polityki otwartych danych. Zachęcamy do wysyłania maili popierających ideę otwartego dostępu.  Czytaj więcej