Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "konsultacje"
Sprzeciw wobec traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

Sprzeciw wobec traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

Już w kwietniu w WIPO po raz kolejny ma być omawiany projekt traktatu o ochronie organizacji nadawczych („Broadcasting Treaty”). Traktat wprowadzałby dodatkowe, międzynarodowe prawo chroniące nadania, niezależnie od już przysługujących nadawcom praw autorskich. Centrum Cyfrowe sprzeciwia się uchwaleniu kolejnego instrumentu międzynarodowego przyznającego prawa wyłączne własności intelektualnej, dodatkowo prawa te miałyby przysługiwać nie twórcom czy artystom...  Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie licencji wieloterytorialnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym. Tym razem konsultacje dotyczą licencji wieloterytorialnych oraz modelu, jaki w...  Czytaj więcej
Komisja Europejska konsultuje wsparcie dla Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Komisja Europejska konsultuje wsparcie dla Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje  na temat otwierania edukacji („Openning up Education”).  Czytaj więcej