Badanie pokazuje, że w stosunku do roku 2011 zmniejszyła się ilość deklarujących, że pożyczają treści - zarówno od znajomych, jak i z bibliotek, ale o pięć procent wzrosła ilość osób uczestniczących w cyfrowym obiegu treści - do 37%. Udział w nieformalnych obiegach kultury wszelkiego typu zadeklarowało w sumie 41% respondentów.  Czytaj więcej