Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "mkidn"
Unijni Ministrowie Kultury jednostronnie o prawie autorskim

Unijni Ministrowie Kultury jednostronnie o prawie autorskim

MKiDN opublikowało list Ministrów Kultury państw członkowskich UE do Komisji, dotyczący "przyszłości prawa autorskiego w środowisku cyfrowym oraz jego wpływu na polityki kulturalne". List został wysłany 28 listopada 2012 roku. Data jest istotna.  Czytaj więcej
Prawo autorskie post ACTA: MKiDN i Organizacje Pozarządowe podążają w przeciwnych kierunkach.

Prawo autorskie post ACTA: MKiDN i Organizacje Pozarządowe podążają w przeciwnych kierunkach.

Minister Kultury zwołuje posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych oraz podpisuje list Ministrów Kultury państw UE do urzędników Komisji Europejskiej w którym nawołuje m.in. do skutecznego egzekwowanie prawa autorskiego.  Czytaj więcej
Komu opłaca się być na amerykańskiej liście piratów? W oczekiwaniu na "Special Report 301" 2013

Komu opłaca się być na amerykańskiej liście piratów? W oczekiwaniu na „Special Report 301” 2013

Prawie każde z wysoko rozwiniętych państw współczesnego świata w fazie rozwoju określane było mianem "pirata". Rosnące w siłę kraje regularnie angażowały się w działania, które dzisiaj stanowiłyby bardzo poważne naruszenie monopoli intelektualnych.  Czytaj więcej

Nowa opłata audiowizualna zastąpi abonament radiowo-telewizyjny

Minister Zdrojewski zapowiedział wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej, która zastąpi abonament radiowo-telewizyjny w 2014 roku. Ma być jednym z elementów ustawy medialnej. Opłata będzie niższa od abonamentu (11-12 zł w stosunku do 18,65 zł), ale sposób jej naliczania będzie inny.  Czytaj więcej

MKiDN reformuje prawo autorskie – ogranicza obowiązek pośrednictwa OZZ

MKiDN przedstawiło projekt założeń dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych wraz z testem regulacyjnym, pod lupą znalazł się art. 21, a dokładniej – zapis o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzania  Czytaj więcej
Dlaczego Otwarta Licencja Edukacyjna nie wystarczy

Dlaczego Otwarta Licencja Edukacyjna nie wystarczy

Oficjalne zasoby nie będą konkurować z nieautoryzowanymi, jeśli nie zagwarantują użytkownikom praw wykraczających poza dozwolony użytek. Potrzebne jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą do korzystania ze źródeł autoryzowanych.  Czytaj więcej