Werdykt brytyjskiego Sądu Najwyższego pokazuje, że najwyższe organy systemu sprawiedliwości opierają się propagandzie przemysłu rozrywkowego i rozumieją istotę monopoli intelektualnych oraz mają świadomość tego, że naruszenie praw na dobrach niematerialnych nie stanowi kradzieży. Brytyjski sąd przypomina, że zostały one ustanowione w imię promowania interesu publicznego, a nie posiadaczy praw.  Czytaj więcej