Bardzo ciekawe wieści z Poznania. Tamtejszy Uniwersytet Medyczny zastanawia się nad zrezygnowaniem z pisania prac licencjackich na rzecz tworzenia haseł na Wikipedii. Profesor Zbigniew Krasiński, dziekan wydziału lekarskiego zauważył, że prace te są odtwórcze i nie wnoszą niczego do nauki.  Czytaj więcej