Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "usa"
Amerykańskie korporacje farmaceutyczne vs. Indie - fakty i mity

Amerykańskie korporacje farmaceutyczne vs. Indie – fakty i mity

Indie planują wprowadzić nowe przepisy dotyczące patentów, które pozwolą m.in. chronić lokalnych producentów leków w celu obniżenia cen dla mieszkańców, co powoduje wzrost emocji dookoła zagadnienia. Amerykański Departament Handlu krytycznie odnosi się do propozycji zmian i podjął szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i lobbingową.  Czytaj więcej
Chile i Malezja odrzucają możliwość ograniczenia dostępu do wiedzy i kultury w TPP

Chile i Malezja odrzucają możliwość ograniczenia dostępu do wiedzy i kultury w TPP

Tajne negocjacje nad umową handlową TPP budzą coraz większy sprzeciw - przedstawiciele chilijskich oraz malezyjskich władz nawołują do zwiększenia przejrzystości oraz uwzględnienia interesu biedniejszych państw - zwłaszcza w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej.  Czytaj więcej
Reforma prawa autorskiego to nie kompromis pomiędzy twórcami a technologią

Reforma prawa autorskiego to nie kompromis pomiędzy twórcami a technologią

Reforma prawa autorskiego to nie szukanie równowagi pomiędzy twórcami (do której to grupy zalicza się producentów, wydawców, dystrybutorów i pośredników), a firmami reprezentującymi nowe technologie. Prawo autorskie ma służyć przede wszystkim społeczeństwu niezależnie od indywidualnego interesu którejkolwiek ze stron.  Czytaj więcej
Antigua powołuję komisję ds. zawieszenia amerykańskich monopoli intelektualnych.

Antigua powołuję komisję ds. zawieszenia amerykańskich monopoli intelektualnych.

Antigua i Barbuda powołały do życia komitet, który ma nadzorować proces zawieszania amerykańskich monopoli intelektualnych. Jest to wynik wieloletniej sądowej walki, którą karaibski kraj toczy z USA  Czytaj więcej

Międzynarodowe Stowarzyszenie AIDS przeciw zapisom umowy handlowej TPP

Międzynarodowe Stowarzyszenie AIDS (International AIDS Society, IAS) wezwało do zmian w zapisach traktatu TPP, który ma regulować kwestie handlu w basenie Pacyfiku, ale dotyka również kwestii związanych z ochroną monopoli intelektualnych. Organizacja obawia się, że zapisy ograniczające możliwość handlu i produkcji generycznych leków uderzą w ludność biedniejszych krajów ograniczając – i tak niewielki – dostęp...  Czytaj więcej

Pierwsze wycieki o TTIP, następcy ACTA

Rozpoczęły się rozmowy o kształcie nowego porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską, a USA. Negocjacje będą toczyły się w sekrecie, bez nadzoru społecznego. Chociaż umowa ma dotyczyć wolnego handlu pomiędzy dwiema stronami Atlantyku, to w tej kwestii już niewiele zostało do uwolnienia. Dlatego umowa skupi się na innych rzeczach, techdirt wskazuje na wagę, jaką USA przykładają...  Czytaj więcej