Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "WIPO"
Indie nawołują WIPO do stworzenia nowych wyjątków pozwalających studentom kopiować książki

Indie nawołują WIPO do stworzenia nowych wyjątków pozwalających studentom kopiować książki

Indyjskie ministerstwo rozwoju zasobów ludzkich ogłosiło, że wystąpi do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z wnioskiem o stworzenie nowych wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego, które będą służyły studentom oraz uczonym.  Czytaj więcej
WIPO przyjęło traktat o ułatwieniu dostępu do dzieł dla osób niewidomych

WIPO przyjęło traktat o ułatwieniu dostępu do dzieł dla osób niewidomych

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) podpisała w Marrakeszu traktat, który pozwoli ograniczenie zakresu prawa autorskiego w taki sposób, aby nie odbierało ono możliwości korzystania z dzieł przez osoby niewidome.  Czytaj więcej
Sprzeciw wobec traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

Sprzeciw wobec traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

Już w kwietniu w WIPO po raz kolejny ma być omawiany projekt traktatu o ochronie organizacji nadawczych („Broadcasting Treaty”). Traktat wprowadzałby dodatkowe, międzynarodowe prawo chroniące nadania, niezależnie od już przysługujących nadawcom praw autorskich. Centrum Cyfrowe sprzeciwia się uchwaleniu kolejnego instrumentu międzynarodowego przyznającego prawa wyłączne własności intelektualnej, dodatkowo prawa te miałyby przysługiwać nie twórcom czy artystom...  Czytaj więcej
European Copyright Society o linkowaniu: nie może stanowić ono naruszenia praw autorskich

European Copyright Society o linkowaniu: nie może stanowić ono naruszenia praw autorskich

Prawna regulacja linkowania niesie ze sobą ogromną możliwość zakłócenia działania internetu, a przez to dostępu do informacji, wolności wypowiedzi oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można traktować umieszczania linków w kontekście naruszenia praw autorskich.  Czytaj więcej
WIPO: postęp prac nad dozwolonym użytkiem dla niewidomych

WIPO: postęp prac nad dozwolonym użytkiem dla niewidomych

W czerwcu 2013 roku 185 państw członkowski WIPO spotka się w Maroko, aby podpisać traktat dotyczący zwiększenia dostępu do prac chronionych prawem autorskim dla osób z dysfunkcją wzroku  Czytaj więcej

Indyjski przemysł filmowy walczy o mocniejsze prawo autorskie

Chociaż Bollywood rozwija się bardzo dynamicznie m.in. dzięki szerokiemu dostępowi do kultury, to pojawiają się pomysły aby przy pomocy mechanizmów prawa autorskiego zwiększyć kontrolę nad treściami.  Czytaj więcej