Prawo autorskie wymaga zmiany - bowiem uwiera twórców, użytkowników i pośredników obiegów kultury i wiedzy. Serwis jest częścią programu reformy prawa autorskiego Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Dowiedz się więcej.
centrumcyfrowe.pl

Posts tagged "zpav"
"Kupuję, kopiuję", akcja informacyjna o opłatach reprograficznych

„Kupuję, kopiuję”, akcja informacyjna o opłatach reprograficznych

„Kupuję, kopiuję” to akcja stworzona przez ZIPSEE (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT) i PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacj), która za cel stawia sobie poinformowanie konsumentów o tym, w jaki sposób funkcjonują opłaty reprograficzne. W ramach akcji powstało kilka filmów oraz infografik, które zwracają uwagę na podstawowe mechanizmy...  Czytaj więcej

ZAiKS musi pokazać, że doszło do naruszenia praw, zanim zażąda informacji od przedsiębiorców

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazuje, że organizacje zbiorowego zarządzania muszą uprawdopodobnić, że mogło dojść do naruszenia praw, zanim zaczną domagać się informacji mających służyć naliczeniu tantiem.  Czytaj więcej

Nowe stawki organizacji zbiorowego zarządzania

Komisja Prawa Autorskiego działająca przy MKiDN zatwierdziła nowe tabele opłat za odtwarzanie filmów i muzyki. Chociaż w pewnych kwestiach jest to krok w odpowiednią stronę, to OZZ są krytykowane za brak konsultacji ze środowiskiem, któremu narzuciły stawki, oraz o oderwanie swoich decyzji od realiów rynkowych.  Czytaj więcej

Twórcy OdSiebie.com uniewinnieni. Nie można mówić o „pirackich serwisach”?

Twórcy serwisu OdSiebie.com, który pozwalał na przechowywanie i dzielenie się plikami zostali uniewinnieni od wszelkich zarzutów przez obie instancje sądu. Sąd uznał, że nie można mówić o paserstwie programów komputerowych przez portal, który pozwala użytkownikom dzielić się plikami.  Czytaj więcej

OZZ zatrzymały 1/5 wynagrodzeń dla artystów

Prawie 1/5 wszystkich opłat pobranych przez OZZ nie została przekazana dalej. Z 537 milionów złotych do uprawnionych trafiły wyłącznie 402 miliony.  Czytaj więcej

„Bądź bardziej świadomy”, poznaj swoje prawa w internecie

„Bądź bardziej świadomy” to akcja, która powstała jako odpowiedź na objęcie patronatem przez ministra Bogdana Zdrojewskiego prowadzonej przez Hirka Wronę akcji „Bądź świadomy„. Inicjatywa wspierana przez ZPAV oraz Narodowe Centrum Kultury stawia sobie za cel edukowanie młodzieży na temat prawa autorskiego i legalnych źródeł kultury. Niestety, już po pobieżnej lekturze strony projektu możemy zauważyć, że...  Czytaj więcej