W czerwcu 2013 roku 185 państw członkowski WIPO spotka się w Maroko, aby podpisać traktat dotyczący zwiększenia dostępu do prac chronionych prawem autorskim dla osób z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

Negocjacje dotyczące ustanowienia międzynarodowego traktatu regulującego te kwestie trwały aż cztery lata. O problemach związanych z regulacją pisaliśmy już wcześniej, gdy wpływ wydawców okazał się jednym z głównych czynników uniemożliwiających wypracowanie porozumienia w sprawie warunków traktatu.

W niektórych państwach ograniczenia i wyjątki prawa autorskiego na rzecz osób niewidomych i słabowidzących zostały wprowadzone w przepisach wewnętrznych, niestety brak takich postanowień na poziomie międzynarodowym.

Wprowadzenie bardziej elastycznego systemu prawa autorskiego, dostosowanego do aktualnych realiów technologicznych to ułatwienie dostępu do wiedzy dla około 300 milionów niewidomych i niedowidzących osób na całym świecie. Osoby z zaburzeniami czytania często muszą same przetwarzać informacje, tak aby móc z nich skorzystać. Tylko niewielki procent opublikowanych książek na całym świecie dostępnych jest w przystosowanych dla nich formatach.

Mimo porozumienia w aktualnym tekście projektu pojawiają się pewne różnice między państwami, które muszą zostać jeszcze wypracowane. Chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dana książka jest już dostępna w odpowiednim formacie na rynku komercyjnym oraz jak będzie wyglądał transfer transgraniczny między krajami. Ponadto, państwa członkowskie muszą uzgodnić jak traktować przewidziany w Konwencji Berneńskiej tzw. test trzystopniowy w kontekście przyjęcia nowego traktatu.

Więcej informacji i materiał video