Bardzo ciekawe wieści z Poznania. Tamtejszy Uniwersytet Medyczny zastanawia się nad zrezygnowaniem z pisania prac licencjackich na rzecz tworzenia haseł na Wikipedii. Profesor Zbigniew Krasiński, dziekan wydziału lekarskiego zauważył, że prace te są odtwórcze i nie wnoszą niczego do nauki. Zamiast tego studenci mogą tworzyć wiedzę, która będzie przydatna dla innych poprzez największą encyklopedię świata.

Komentarz

Pomysł zmiany warunków uzyskania licencjatu jest dobry, zwłaszcza biorąc pod uwagę kondycję polskich uniwersytetów. Prace licencjackie (zastępowane przez egzaminy) nie wnoszą wiele do nauki, bardzo często brakuje im dobrej recenzji. Chociaż padło wiele komentarzy krytycznych wobec pomysłu mówiących o tym, że doprowadzi to do obniżenia poziomu – raczej tak się nie stanie. Możliwość publicznego zaznajomienia się z pracą i weryfikacji źródeł stanowi doskonały sposób dbania o jakość czy wykrywania plagiatów. Trzeba również pamiętać, że hasła pisane będą, podobnie jak licencjaty, pod opieką promotora. Ponadto tego typu forma zaliczenia doskonale wpisuje się w postulaty ruchu Open Access – wiedza powstaje w sposób jasny, jest dostępna do recenzji oraz wolna do dalszego korzystania z niej.

źródło: gazeta.pl