The Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) to forum organizacji konsumenckich z UE i USA, które zajmuje się działaniami na rzecz promowania interesu konsumentów w polityce Unii Europejskiej i USA. Aktualnie forum składa się łącznie z 49 organizacji z UE oraz 27 amerykańskich.

Jak podaje TACD obecnie Parlament, Komisja i Rada UE negocjują końcowy tekst „ Zasad uczestnictwa” w Horizon 2020, europejskim programie ramowym badań i innowacji. Pod naciskiem ze strony wydawców i biznesu wiele z krajów UE forsuje wycofanie  z niego zapisu o „obligatoryjnym otwartym dostępie” do finansowanych za pieniądze Unii wyników badań oraz polityki otwartych danych.  Podważają także niektóre z proponowanych elastycznych systemów licencjonowania w programie oraz wyraźne odniesienie do celu jakim jest zwiększanie dostępności do tańszych produktów medycznych.

Na stronie można znaleźć listę członków Grupy Roboczej w Radzie ds. Badań Naukowych.

Zachęcamy do wysyłania maili i wyrażania swojego poparcia dla obowiązkowego otwartego dostępu w programie ramowym Horizon 2020 pod adresem: malgorzata.misiewicz@msz.gov.pl

Pisząc do MSZ możecie skorzystać z naszego wzoru takiego listu:

Szanowna Pani,

Piszę do Pani jako do członkini European Council Working Group on Research. Pragnę wyrazić moje poparcie dla wprowadzenia obowiązkowej polityki Otwartego Dostępu (Open Access) w programie „Horizon 2020″, który jest obecnie negocjowany przez Radę, Komisję i Parlament Europejski. Krok ten jest konieczny z punktu widzenia celu, jakim jest upowszechnianie idei naukowych finansowanych przez podatników europejskich. Taka polityka wzmocni poziom edukacji jak i innowacji wspieranej przez Unię Europejską oraz przyczyni się zapewnienia pozytywnych skutków Programu Horizon 2020 w tym zakresie.  Taka decyzja UE byłaby jasnym komunikatem odnośnie znaczenia interesu publicznego w programie Horizon 2020, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami większości naukowców i obywateli europejskich. Pragnę również podkreślić równoległe działania podejmowane w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych (niedawna decyzja Prezydenta oraz proponowana w Kongresie ustawa FASTR).

Z poważaniem,

 

Adres mailowy :

Małgorzata Misiewicz, radca ds. badań naukowych i innowacji oraz rozwoju technologicznego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli

malgorzata.misiewicz@msz.gov.pl