W lipcu 2012 roku frakcja Parlamentu Europejskiego Zieloni / Wolny Sojusz Europejski (Greens / EFA) ogłosiła konsultacje mające na celu stworzenie progresywnej agendy na temat kreatywności i innowacji. Obecnie zostały opublikowane wyniki konsultacji, w podziale na 13 kategorii. W oparciu o dokument do 31 stycznia 2013 jest prowadzona kolejna faza konsultacji, która zaowocuje publikacją stanowiska frakcji do czerwca 2013. (Centrum Cyfrowe w ramach konsultacji zgłosiło propozycje wynikające z naszego stanowiska).