Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazuje, że organizacje zbiorowego zarządzania muszą uprawdopodobnić, że mogło dojść do naruszenia praw, zanim zaczną domagać się informacji mających służyć naliczeniu tantiem.

Jedna z ozz ustaliła, że pewien przedsiębiorca zorganizował 27 wydarzeń i w związku z tym domagała się informacji o ich repertuarze i umów podpisanych z artystami. Kiedy otrzymała odmowną odpowiedź skorzystała z możliwości uzyskania sądowego nakazu ujawnienia tych informacji na mocy art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim. W pierwszej instancji sąd przyznał rację organizacji, ale po złożeniu zażalenia przez przedsiębiorcę Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że wniosek jest bezpodstawny, ponieważ organizacja nie uprawdopodobniła wystarczająco twierdzenia, że doszło do naruszenia praw – sam fakt, że ozz jest uprawniony do ochrony praw nie oznacza, że może liczyć na uzyskanie dowolnych informacji o działalności przedsiębiorstw.

Przewodniczący składu orzekającego podkreślił, że nie można wykluczyć, że „artyści, o których mowa we wniosku wykonywali własne utwory (…) lub cudze utwory, do wykonywania których byli uprawnieni”.

źródło: „Prawa autorskie nie tłumaczą dowolnych żądań”, Dziennik Gazeta Prawna, 03.09.2013